Toiminta ja hallinto vuodelta 2007

Yleistä
Kerhon vuoden 2007 toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti.
Kerhon järjestämissä näyttely- ja arvokoetapahtumissa oli välivuosi, mutta jäsenien näyttely- sekä koekäyntien aktiivisuus oli hyvällä tasolla sekä omissa että muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa.
 
Lint- sääntömuutoksien sekä uusien tuomareiden koulutukset saivat runsaan osanoton ja onnistuivat hyvin.
 
Kerhon jäsenien koirat saavuttivat vuoden aikana kolmen käyttövalion ja yhden muotovalion arvon. Koetoiminnasta kerrotaan tarkemmin jaostojen toiminnan yhteydessä.
 
Jäsenistö
Kerhon jäsenmäärä oli vuoden vaihtuessa 76 maksanutta vuosijäsentä, 10 ainaisjäsentä sekä 4 kunniajäsentä, eli yhteensä 90 jäsentä. Perinteisessä jäsentapaamisessa Pornaisten Isojärven leirimajalla 6.8. selvitettiin kerhon mestari ”erätaidoissa”. Voittaja oli Esko Hartikainen (tulos VOI3 54p).
 
Tapahtuma kohotti jälleen myös jäsenten ja heidän koiriensa keskinäistä tuntemista.
 
Hallinto
Johtokunnan puheenjohtajana toimii Pekka Tuulensuu (kausi 2008-2009), varapuheenjohtajana Erkki Olsson (2007-2008), sihteerinä Reijo Korhonen (2008-2009), rahastonhoitajana Jukka Kivi (2007-2008) sekä muina johtokunnan jäseninä Markku Ahtiainen (2008-2009), Timo Minkkinen (2008-2009) ja Hannu Hämäläinen (2008).
 
Tilintarkastajina olivat Olli Kandelin ja Lasse Elomaa, sekä heidän varamiehinään Antti Salonen ja Risto Salonen.
 
Vuoden 2007 koetuomareiden nimeäminen
Vuoden LINT-koetuomariksi johtokunta nimesi Markku Ahtiaisen ja HIRV-koetuomariksi Lasse Elomaan.
 
Järjestetyt tapahtumat
Uusien lint-palkintotuomareiden koulutuksessa oli 6 osanottajaa. Heistä myös tarvittavat harjoittelut koekaudella suorittivat Pasi Keränen Vihti, Reijo Korhonen Myrskylä, Juha Kähkölä Vihti ja Jyrki Laakso Vantaa. Sääntömuutoskoulutukset suoritettiin 6.8. kesätapahtuman yhteydessä Pornaisissa ja 8.9. pm-haukkujen yhteydessä Mäntsälässä.
 
Kerho järjesti Uudenmaan sekä Helsingin Seudun kennelpiirien mestaruuskokeet 8. ja 9.9.Mäntsälässä keskuspaikkana Hirvihaaran kuntomaja Uudenmaan piirin mestariksi haukkui Spn Katajahaan Mari, om. Aarne Torvasti Mäntsälä 63 pisteellä ja Helsingin Seudun kennelpiirin mestariksi Spu XX Sulkamäen Sisu 54 pisteellä.
 
Marraskuussa järjestettiin 2.viikon avokoe Mäntsälässä. Osanottajia oli 4, kaikki oman kerhon jäsenien koiria. Avo 1-tuloksen 78 p. haukkui Spn Royalveilers Senni om. Pasi Keränen Vihti. Muut kolme koiraa saavuttivat Avo 2-tuloksen