Toiminta ja hallinto vuodelta 2008

Yleistä
Kerhon vuoden 2008 toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti.
 
Kerho järjesti ryhmänäyttelyn yhdessä Mäntsälän Kennel- ja metsästysseuran kanssa.
Jäsenien näyttely- ja koekäyntien aktiivisuus oli hyvällä tasolla sekä omissa, että muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Kerhon jäsenistön koirat saivat vuoden aikana merkittäviä saavutuksia.
 
Tuomarikoulutusten osalta oli välivuosi, mutta jäsenistöstä Hannu Hämäläinen, Tuomo Toivanen, Teemu Heikkonen, Timo Minkkinen ja Juha Lilja osallistuivat koetoimitsija koulutukseen, jonka järjesti Uudenmaan Kennelpiiri. Lisäksi Ville Tuulensuu osallistui Hirvipuolen koetoimitsija koulutukseen. Kaikki suorittivat hyväksytysti koulutukset.
 
Jäsenistö
Kerhon jäsenmäärä oli vuoden vaihtuessa 76 maksanutta vuosijäsentä, 11 ainaisjäsentä sekä 4 kunniajäsentä eli yhteensä 91 jäsentä.
 
Perinteinen jäsentapaaminen oli pe 1.8.2008 Löytlammin Majalla, Hyvinkäällä. Jäseniä oli runsaasti paikalla ja perinteisessä erätaitokilpailussa voittajaksi tuli Pekka Inkinen tuloksella VOI2, 72 pistettä. Tapahtuma kohotti jälleen myös jäsenten ja heidän koiriensa keskinäistä tuntemista.
 
Hallinto
Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pekka Tuulensuu (kausi 2008-2009), varapuheenjohtaja Erkki Olsson (kausi 2007-2008), sihteeri Reijo Korhonen (kausi 2008-2009), rahastonhoitaja Jukka Kivi (kausi 2007-2008) sekä muina johtokunnan jäseninä Markku Ahtiainen (kausi 2008-2009), Timo Minkkinen (kausi 2008-2009) ja Hannu Hämäläinen (kausi 2008).
 
Tilintarkastajina toimivat Olli Kandelin ja Lasse Elomaa sekä heidän varamiehinään Antti Salonen ja Risto Salonen.
 
Jaostojen toiminta
 
Pystykorvajaosto
Järjestetyt tapahtumat
Uudenmaan Pystykorvakerholla oli lint-kokeiden ns. arvo-ottelujen osalta välivuosi. Kerho järjesti Helsingin Seudun ja Uudenmaan kennelpiirien pm-kokeet Mäntyharjulla sekä yhden yleisen kokeen ja yhden kahden viikon avo-kokeen Mäntsälässä. Uudenmaan kennelpiirin lint-pm kokeille piirin hallitus vahvisti kerhon esityksen mukaisen osanottosäännön, joka rajoittaa osanottajien määrän enintään kymmeneen voi-luokan koiraan. Sääntö on voimassa myös tulevina vuosina.
 
Hirvikoirajaosto
Järjestetyt tapahtumat
Helsingin seudun kennelpiirin mestaruuskilpailut järjestettiin 15.10. Hyvinkäällä.
Suunniteltu kahden viikon AVO-koe jouduttiin peruuttamaan osanottajakadon takia.
 
Tiedottaminen
Jäsentiedotteita oli kaksi, joista ensimmäinen oli vuosikokouskutsu ja toinen varsinainen jäsentiedote. Kotisivuilla on kerhon perustiedot hyvin esillä, mutta viime kesästä alkaen päivitysten aikaansaaminen on kotisivuvastaavalle tehnyt tiukkaa. Asia on nyt osittain korjaantunut ja tiedot ovat päivittyneet.